TÌNH HÌNH BẤT LỢI CHO NGUYỄN TẤN DŨNG NẾU KHÔNG ĐẢO CHÁNH


Thế lực Hoa Nam của Nguyễn Phú Trọng lôi sui gia của Nguyễn Tấn Dũng ra đánh liên tục. Đây gọi là thế "Dồn Chó Vào Đường Cùng!" - "Miền Tây Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân"


Nguyễn Thùy Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét