Báo Tuổi Trẻ đạo văn, ăn cắp tài sản trí tuệ của báo Thanh Niên, Tiền Phong, Cần Thơ và cả báo hải ngoại Người-Việt!

Hãy xem Báo Tui Tr “git tít” : Nn đo văn: S xung cp ca đo đc trí thc

Báo Tui Tr luôn là t báo đi “tiên phong” trong phong trào “bài tr t nn đo văn” đang là vn nn ca xã hi. Đ bo v “bn quyn” bài viết, ngay ti trang ch ca phiên bn online t báo này cũng đp vào mt người đc: “Báo Tui Tr gi bn quyn ni dung trên website này; ch được phát hành li ni dung thông tin này khi có s đng ý bng văn bn ca báo Tui Tr”. Nhưng thói đi là thế, thường thì k to mm nht chính là k đáng nghi nht, nói nôm na là va ăn cp va la làng đang xy ra như “chuyn thường ngày” tòa son báo Tui Tr.

Dưới thi Tng biên tp Phm Đc Hi, nhng tưởng báo Tui Tr ch có mi vTrưởng văn phòng Vũ Xuân Toàn đo thơ, nhưng không, mt by phóng viên đo chích báo Tui Tr đang vô tư ăn cp bài v người khác như cơm ba. Ch cn rà qua các bài viết, phóng s trên báo Tui tr t đu năm 2014 đến nay, sơ sơ đã thy ít nht 4 v đo văn trng trn mà bn đc d dàng kim chng:

V
th nhtchôm bài ca báo Thanh Niên: Sáng ngày 10/1/2014, trên báo Thanh Niên đin t có bài “Nên xem xét cho hai b can ti ngoi ch xét x” ca bn đc Nguyn Đước (Q5, TP.HCM), ti hôm y, Thy Cúc (biên tp viên báo Tui Tr online) phát hin, ngay lp tc thc hin nghip v “biên tp”, ct xén mt đon và đăng nguyên văn lên Tui tr online vi tít “Nên cho hai b can v "hôi bia" ti ngoi ch xét x”.

V
th haichôm bài ca báo Tin Phong: Ngày 14/2/2014, trên trang 10 ca báo Tin Phong có bài “Vì sao con tàu ca “triu trái tim” vn phi nm b?” ca tác gi Anh Thư. Ngày hôm sau, 15/2/2014, trên trang 4 ca báo Tui Tr có bài “Mc đóng góp cao, tàu “tm lưới nghĩa tình”… nm b” vi cùng hình nh minh ha, còn ni dung thì được “rút ta” t bài gc ca báo Tin Phong hôm trước, bun cười là cũng ký tên Anh Thư, nhưng “Anh Thư” này là phóng viên Lê Anh Thư ca báo Tui Tr ch không phi ca Tin Phong!?!.

V
th bachôm bài ca báo Cn Thơ: Ti ngày 25/2/2014, nhân lúc lướt nét, Lê Phương Nguyên (phóng viên báo Tui tr, văn phòng Cn Thơ) phát hin bài “Mang rn vào nhà ngh, b cn chết” ca tác gi Kiu Chinh trên báo đin t Cn Thơ Online, ngay lp tc v phóng viên ca báo Tui Tr đã “chôm v báo nhà” và git tít “Mang rn vào nhà ngh, b rn cn chết”. Kết qu là sáng hôm sau c 02 t báo giy Tui Tr ln Cn Thơ đu có bài viết vi ni dung ging ht nhau nhưng li ký tên 02 tác gi hoàn toàn khác nhau.

Nào đã h
ết, li dng vic bn đc trong nước ít tiếp xúc vi báo chí hi ngoi, đc bit là báo “phn đng”, phóng viên báo Tui Tr còn “thung” c bài ca báo Người-Vit (có tr s California, M). C th là ngày 3/3/2014, báo Người Vit có bài “Bánh tét chân gà” ca tác gi K'Sim, mt tun sau, trên trang 9 báo giy Tui Tr s ra ngày 9/3/2014, phóng viên Hoàng Ninh, báo Tui Tr đã thêm chút hương v, mm mui và git tít “Bánh tét nhân chân gà” và đường hoàng ký tên mình làm tác gi bài viết.

… nhiều tệ nạn đang xảy ra tại báo Tuổi trẻ, nhưng chưa hết, chuyện đạo văn, ăn cắp bài viết của chính BBT báo Tuổi trẻ mới là vấn nạn nhiều kỳ, ngoài việc tống tiền Doanh nghiệp, Chính trị gia,  thì báo Tuổi trẻ còn trắng trợn đạo văn, ăn cắp tài sản trí tuệ của báo “bạn”, tệ và nhục hơn nữa là ăn cắp tài sản trí tuệ của báo Người-Việt (hải ngoại), là cái tên mà nhiều người trong báo Tuổi trẻ lớn tiếng gọi là “phản động”

Có th sau khi đc bài viết này, ban biên tp báo Tui Tr s nhanh chóng xóa du vết, phi tang trên phiên bn trc tuyến, nhưng vô ích, bài sau khi đăng trên báo Tui Tr đã nhanh chóng được các báo khác “ăn theo nói leo” đy ry trên mng, mà báo giy còn s s ra đó, chi kiu gì? Đ ngh các cơ quan báo chí ca người Vit Nam trong nước và c nước ngoài nhanh chóng rà soát, kim tra li xem bao nhiêu tài sn trí tu ca mình đã b báo Tui Tr ăn cp trng trn t trước đến nay dưới thi Hi “nham”, Phong “ln”?

Theo thông tin m
i nht, Phm Đc Hi tiếp tc “trúng c” chc danh Tng biên tp ca nhim kỳ mi sau chuyếbình bu “sm” vi danh sách ch có 1 ng viên duy nht. Vi hàng lot các bê bi không th chp nhn t nhiu năm qua, phi chăng đã đến lúc cn đóng ca t báo Tui Tr, hoc chí ít là thay đi Tng biên tp và c dàn lãnh đo t báo tai tiếng này? Đ bo v uy tín ca nn báo chí cách mng Vit Nam, nên chăng có quy đnh ccác đng chí y viên BCT biến báo chí cách mng Vit Nam làm công c chính tr phc v tham vng quyn lc cá nhân?

Ng
ười Trong Cuc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét