Tham nhũng 3.000 tỉ thời BT Thành ủy Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bị xử lý?

Tham nhũng 3.000 tỉ thời BT Thành ủy Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bị xử lý?

Ông Nguyn Phú Trng (nguyên Bí thư TU.HN)

Ngày 1-2/3/2012, ti Hà Ni, Tng Cc Thuế đã t chc “Hi ngh chuyên đ v chng tht thu và n đng thuế” do Th trưởng B Tài chính Đ Hoàng Anh Tun ch trì. Ông Tun nhn mnh ngay ti đu bui hi ngh: “Liu có chuyn chúng ta làm quyết lit vi d án 2-3 nghìn m2 nhưng chưa dám làm vy vi cái 300 ha, có đúng vy không?” và “xướng tên” trc tiếp mt d án bt đng sn cc ln ngay ti Hà Ni: CIPUTRA!!! 

- “Ciputra, Khu đô th đp nht Hà Ni, giá lúc đnh cao lên đến 200-250 triu đng/m2, báo chí đã tng nêu con s tht thu thuế ti d án này lên ti 3.000 t đng”. B Tài chính sau đó cũng yêu cu các cơ quan chc năng sm điu tra, truy cu trách nhim cá nhân, k c các cá nhân hin đang gi các v trí quan trng như Tng bí thư Nguyn Phú Trng (nguyên Bí thư Thành y Hà Ni), tác nhân chính gây nên v trn thuế ln nht lch s Vit Nam.

Quang cảnh hội nghị

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tuy nhiên, sau hi ngh y, mi chuyn đã b chìm xung, cho đến hơn 1 năm sau, vic xin cp s đ ca hàng nghìn bit th ti khu đô th Nam Thăng Long (Ciputra) đp bc nht Th đô, bi đt CIPUTRA thuê có thi hn 50 năm li b c tình áp sai thuế mt cách nghiêm trng. Vic này khiến Liên ngành Thành ph gm S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trường và Cc thuế Hà Ni buc phi xi li vn đ này và đi đến quyết đnh đ ngh UBND TP. Hà Ni sung thu 1.400 t đng tin s dng đt đi vi d án Ciputra trong s hơn 3.000 t đng tht thoát. Ch tính riêng phn lãi sut ca con s này hơn 10 năm qua đã khiến nhiu đi gia phi thèm thung. Vy nguyên nhân do đâu?

Ông Hoàng Văn Nghiên

Nhm giúp doanh nghip trn mc thuế sp áp dng t đu năm 2005, ngày 14/12/2004, Hoàng Văn Nghiên (Nguyên Ch tch UBND TP) đã xách va ly 1 triu m kim đến nhà riêng Bí thư Thành y Nguyn Phú Trng đ xin “ý kiến” v vic ưu tiên cho CIPUTRA np thuế theo mc “đc cách” và dĩ nhiên được Bí thư Thành y Nguyn Phú Trng bt đèn xanh. Quyết đnh do ông Nghiên ban hành theo ch đo ca ông Trng đã khiến nhà nước thit htrên 3.000 t đng, chưa biết 2 ông ăn chia như thế nào nhưng ngoài v 3.000 t thì ông Nghiên còn được ông Trng đng ý cp mt căn bit th (đến gi vn chưa thu hi được) và ông này đã tng chm ch trên chiếc xe 5 t đng (tương đương vi5.000 con trâu thi y), khi s vic “đi xe 5 t” b dư lun lên án, đ bo v ni b, truyn thông trong nước phi thanh minh thanh nga là “xe phc v công tác đi ngoi ca Hà Ni”.

Ph
ương pháp ông Nghiên, ông Trng “tính giúp Ciputra” đã đem li siêu li nhun cho nhà đu tư bt đng sn CIPUTRA. Chưa hết, đ dng bình phong che giu tiêu cc, CIPUTRA đã biếu không hàng chc bit th triu đô cho “các gia đình chính sách” Nguyn Phú TrngHoàng Văn Nghiên và sau này là Phm Quang Ngh “np” dưới nhiu tên tui khác nhau nhm quyết lit ch đo Thanh tra Chính ph “làm êm”. 

Ciputra Ha Noi Mall từ thời Bí thư TU.HN Nguyễn Phú Trọng đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là 1 đống sắt phơi nắng chỉa lên trời như thế này đây!

Mc dù được Bí thư TU.HN Nguyn Phú Trong "ưu ái" nhưng vi kiu kinh doanh chp git, hin nay liên doanh bt đng sn kinh doanh khu đô th CIPUTRA đng trước b vc phá sn, hàng trăm héc ta đt vàng không s dng c chc năm, khu mua sCiputra Ha Noi Mall khng l đang b hoang phế là minh chng cho s lãng phí, tiêu cc khng khiếp dưới thi ông Nguyn Phú Trng.

 Sau khi b tên phn trc s 1 min Trung - UV.BCT Nguyn Xuân Phúc “t trước công lun”, ltrượt B Chính tr ti Hi ngh trung ương 7, liu Trưởng ban Ni chính Nguyn Bá Thanh s b qua cho người “đng bnh tương liên” này hay s x lý “ht lin, không cn nói nhiu” nguyên Bí thư TU.HN Nguyn Phú Trng???
3.000 t đng sai phm và hơn 10 năm lãng phí khng khiếp hàng trăm hecta đt vàng. Liu ông Nguyn Phú Trng còn đ tư cách làm Tng Bí thư và Đng đu Ban ch đo Phòng chng Tham nhũng!??

Tng hp t nhiu ngun

(TSNH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét