Cái tát tai trí mạng (Hồ Tấn Vinh)

Gs Trần Phương

Trong những giờ phút nguy kịch nhứt của Đất Nước vẫn có những người con cưng của Đất Nước xuất hiện để gánh vác.
Tại một Hội Nghị Đánh Giá, Giáo Sư Trần Phương chủ tịch UB Khoa Học Xã Hội đã ung dung phát biểu:
1. Chủ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ.
2. Chủ Nghĩa Xã Hội đã thất bại. Chủ Nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng!
3. Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác.


Đây không phải là những ý kiến mới mẻ. Hơn hai chục năm nay, kẻ trước người sau, đã có rất nhiều người cộng sản hay không cộng sản đã nghĩ như vậy và đã nói như vậy. Cho nên cái đóng góp của GS Trần Phương không phải trong phần tư tưởng mà ở hai khía cạnh khác.
1. Giáo Sư Trần Phương không phải là một người vô danh. Với danh vị là Chủ Tịch Ủy Ban Khoa Học Xã Hội, nguyên Phó Thủ Tướng, ông là một trí thức quan trọng trong Đảng CSVN. Tiếng nói của ông có trọng lượng mà chắc không có người nào trong Đảng phản bác được. Tiếng nói của ông gián tiếp cho biết rằng những người trong ban Tư Tưởng, trong ban Lý Luận của Đảng nghe qua rất có bề thế lý thuyết gia, triết gia nhưng thực chất đều là một bọn ba xạo.
Làm sao có cái Tư Tưởng nào đúng đắn dựa trên một Chủ Nghĩa Ảo Tưởng? Làm sao có cái Lý Luận nào lương thiện khi mục đích là đi lừa bịp người dân?
2. Thời điểm lời phát biểu chân thành của Giáo Sư Trần Phương cũng là một tính toán bi đát. Muốn cứu nước, sĩ phu phải dám liều mạng.
Lúc này, Quốc Hội sắp biểu quyết về một bộ Hiến Pháp mới. Những người muốn có thay đổi tiến bộ càng lúc càng đông và những người phản động càng lúc càng lì. Tình trạng đang dằn co trong lời mở đầu trong Hiến Pháp. Đề cao vai trò của Chủ Nghĩa Mác-Lênin phải viết làm sao? Định hướng XHCN là cái gì?
Hiến Pháp là một văn kiện cam kết giữa Nhà Cầm Quyền và người dân. Nó là mục tiêu mà người dân và Nhà Cầm Quyền đồng thuận thực hiện. Nó là trí tuệ của dân tộc, người dân phải hãnh diện vì nó.
Giáo Sư Trần Phương đã nói rằng "Chủ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiện hạ". Bây giờ mà còn có người muốn đưa Chủ Nghĩa Quái Thai vô Hiến Pháp Việt Nam để bịp ai đây? Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. 90 triệu người dân cả nước cảm tạ. Giáo Sư Trần Phương đã xuất hiện đúng lúc để chận bọn giáo điều ba xạo lại, không cho chúng tiếp tục lấy sình bôi lên mặt Quốc Hội Việt Nam.

Hồ Tấn Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét