Tăng Hữu Phong là ai mà “to gan” đến vậy?

Tăng Hữu Phong, được giới phóng viên “ưu ái” đặt biệt danh Phong “lợn”

Trước hết hãy xem đánh giá ca ngay chính các lãnh đo BBT báo Tui tr v Tăng Hu Phong: “Kém tài, ch gii các hot đng hô khu hiu, xếp hàng, nghiêm, ngh, tuýt còi”.
Vâng, có l nhn xét ca chính nhng người trong cuc này khó mà sai được, Tăng Hu Phong là cái tên được gii sinh viên nhc đến t các chiến dch mùa hè xanh ca sinh viên Thành ph t chc năm v trước.
Vi vai trò Ch tch Hi Sinh viên Thành ph, nh “thành tích” này Phong đã leo lên Phó Bí thư Thành Đoàn năm 2007, ri sau mt đt thanh trng báo Tui Tr, năm 2008, Phong đã được đưa v ngi chm ch ghế Phó Tng biên tp dù chưa h tác nghip báo chí ngày nào. Vic Phong “ln” là mt trong 2 cán b Thành đoàn v ban biên tp đã dy lên mt hi phong ba ti tòa son, bt chp s phn đi ca tp th phóng viên, hàng lot đơn kiến ngh, ý kiến phát biu ti các cuc hp yêu cu BBT, Đng y phi có ý kiến vi Thành Đoàn nhưng tt c đu vô hiu.
Sut t khi nhm chc Phó tng biên tp đến nay, ngoài vic “pi a” tên tui bng các chương trình t thin, h tr, phong trào thì Tăng Hu Phong cũng ch là cái bóng bên cnh các thành viên BBT khác ca báo Tui Tr. Cuc đi ca Tăng Hu Phong có l cũng lng lng trôi đi mà không đ li du n nào, dù không phi là Phong không “c gng”… Ch đến mt ngày mùa thu năm 2013, Phong nhn đin thoi ca “ph huynh” yêu cu v quê ngoi gp. Cuc gp g vi ông anh đng hương đã tr thành mt bước ngot, có th thay đi c cuc đi ca Tăng Hu Phong, ch biết là chưa biết là “lên voi hay xung chó”.

Vâng, có th nhiu đc gi tinh ý đã đoán ra, ông anh rt to đng hương ca Tăng Hu Phong chính là “đng chí” Nguyn Xuân Phúc, bit danh “Phúc đu ning”, mt k cũng tài năng có hn nhưng th đon có tha


Ông Nguyễn Xuân Phúc, biệt danh “Phúc đầu niểng”, là loại tài năng có hạn nhưng thủ đoạn có thừa… nhưng luôn tự xem mình là “anh hùng thời loạn” đang chuẩn bị “dẹp yên” thiên hạ
Nhng k tiếp tay cho Tăng Hu Phong trong báo Tui Tr
Đu tiên phi k đến nhân vDương Đc Đà Trang, trưởng văn phòng Hà Ni ca báo Tui Tr. Đà Trang cũng như b su Tui Tr t lâu vn canh cánh mi hn t năm 2008 vi cơ quan cnh sát điu tra sau v PMU-18. Dù đã có s can thip “t trên cao” nhưng bn thân Đà Trang cùng Bùi Văn Thanh, Phó Tng biên tp vn b thu hi th nhà báo còn người anh em Nguyn Văn Hi thì chu 24 tháng tù treo.


Dương Đức Đà Trang (giữa)

Kế đến là Nguyn Th La (tTâm La), vn là mt cô nhóc sinh năm 1988, gc Ngh An, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn hc Đi hc KHXH&NV (K07). Nh tiếp cn được Tăn Hu Phong trong vài chương trình phóng s v công tác đoàn  nên sau khi tt nghip, năm 2011, La đã tr thành cng tác viên, ri phóng viên chính thc ca báo Tui Tr (bình thường theo quy chế ca t báo này thì nhiu cng tác viên c chc năm vn chưa tr thành phóng viên nhé). Được s “tâng”, “bc” ca Tăng Hu Phong, Th La đã ci tên thành Tâm La và được, bit phái ra Hà Ni đ phi hp vi Đà Trang cho nhng phi v đánh vào h thng hành pháp theo ch đo.


Thị Lụa được các phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ đặt biệt danh “sâu Lụa” chỉ vì khả năng “đeo bám” lãnh đạo

C Đà Trang và Th La đu đã được Tăng Hu Phong cho hưởng ơn mưa móc là được trc tiếp gp g vi UVBCT đy tim năng s còn leo cao là Nguyn Xuân Phúc vi nhng li ha hn “có cánh”. Ngoài Đà Trang, Th La không th không nói tiVõ Văn Thành (cũng thuc Văn phòng Hà Ni) được c làm giao liên, thường xuyên tháp tùng Nguyn Xuân Phúc trong các chuyến công tác cũng như nhn “tư liu” phc v cho kế hoch “dp lon”.


Cu
c chơi thượng đnh có s tiếp sc t “quyn lc th 4” bt đu….

Ng
ười Trong Cuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét