Báo Tuổi trẻ liều mạng “chơi” Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Báo Tui tr liu mng “chơi” Tng bí thư Nguyn Phú Trng, trơ trn “nnh” Ch tch nưc Trương Tn Sang

Những bản “hùng ca” của Đức Hải đã đưa tờ Tuổi trẻ nổi tiếng một thời xuống bùn?

Nhp nhúa trong trò chơi phc v quyn lc chính tr cá nhân, s dng ngòi bút tng tin doanh nghip, nn tham nhũng tràn lan t nhng khon t thin ca bn đc, doanh nghip đến nhng khon tham nhũng vt, t nn c bc, rưu chè, trai gái nhan nhn ti tòa son báo Tui tr t “tng hành dinh” 60A Hoàng Văn Th đến các văn phòng đi din báo Tui tr t nam chí bc.
Không l khi t thPhm Đc Hi “bng dưng” tr thành Tng biên tp dưi áp lc ca Thưng trc Ban Bí thư Trương Tn Sang, t báo Tui tr “t nhiên” xung dc không phanh khi chính thc tr thành cái loa truyn thông ca ông Trương Tn Sang và nay li đèo bng thêm ngài Phó Th tưng “th nht” Nguyn Xuân Phúc và còn v mi ni na mà Ngưi Trong Cuc s t t tiết l, nhưng trưc hết, hãy xem Phm Đc Hi đã ch đo báo Tui tri x" vi các v lãnh đo quc gia như thế nào? 
Đu tiên phi k đến đi x ca báo Tui tr đi vi Tng Bí thư Nguyn Phú Trng, đc gi có th thy hu hết các bài viết trên báo Tui tr v ông Nguyn Phú Trng đu “made in” TTXVN theo kiu min cưng phi đưa, không h có bt c mt s “đu tư” nào đ có bài viết cho “ra hn” v Tng Bí thư, có chăng ch là mt s tin bài vi s dòng đếm đưc trên đu ngón tay, làm cho có l ca đám phóng viên ti các Văn phòng đi din, git tít các phát biu ngây ngô, vô thưng vô pht, dưi tm ca mt nguyên th quc gia, đi loi nhưTranh chp lãnh th din biến phc tp” (báo Tui tr s ra ngày 9/10/2013), “Nhng gì gii quyết đưc phi gii quyết ngay” (phát biu kiu “trng cây gì, nuôi con gì” trên báo Tui tr ngày 8/12/2013), “năm ngoi giao đưc mùa” (nói v công tác ngoi giao ca Vit Nam mà ông Nguyn Tn Dũng là tác nhân chính trong năm 2013), “Phi biến giá tr truyn thng thành sc mnh vt cht” (báo Tui tr s ra  ngày 18/3/2014), “Hết đt, ĐaĚ ̃ng dựa vaĚo đâu để phát trin?” (báo Tui tr s ra ngày 19/3/2014),…

Nh
ưng có l cú shock truyn thông nng nht mà ông Tng Trng phi gánh chu bi báo Tui tr là hôm sáng ngày 28/9/2013 khi ông cm trên tay t Tui tr, đp vào mt ông là dòng tít: “TBT Nguyn Phú Trng: Ch nên áp dng hai mc tín nhim” khiến ông vô cùng ng ngàng, không l mình “lú” ti mc phát biu thế này mà mình không nh? Xem k thì trong bài báo Tui tr đã biến phát ngôn ca c tri Nguyn Văn Sơn (phưng Quán Thánh) thành phát biu ca Tng bí thư ph nhn “công trình” ly phiếu tín nhim mà chính ông Trng và Ban Thưng trc Ngh quyết TW4 đã khi xưng nhưng “l tht bi”… Uy tín ca Tng Bí thư t lâu đã là du chm hi rt to trong lòng nhân dân thì nay li “nh” báo Tui tr mà ông li tr thành tâm đim cho ngưi dân bàn tán, cưi ct.


Báo Tuổi trẻ đã làm nhục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi dựng chuyện, bịa đặt lời phát biểu của cử tri thành phát ngôn của ông theo kiểu “tự vả vào mặt mình”

Ngưc li vi ngài Tng Bí thư “đáng thương”, vai trò ca Ch tch nưc Trương Tn Sang li th hin “cc kỳ sinh đng” trên báo Tui tr, thm chí là “cc kỳ hài” vi nhng bài viết mang tính “pi a” dày đc t tay bi bút Giáng Hương (tc Nguyn Văn Thanh, Quc Thanh) thc hin mà bn đc đã biết rõ trong bài viết trưc khi “Giáng Hương” chp bút cho hàng lot các phát biu n tưng ca ngài Ch tch nưc như: “Như mt c tri đã nói trưc kia là mt con sâu làm ru ni canh, bây gi nhiu con sâu lm. Tht hết sc xu h, nhưng không l c đ hoài như vy. Mt con sâu, ri nhiu con sâu đã thy nguy him ri, còn đ có mt by sâu thì chết đt nưc này!” (báo Tui tr s ra ngày 09/05/2011) , “Tôi nghe khá nhiu dư lun v mt s trưng hp cán b có thu nhp bt thưng, sang tn Singapore mua hết bit th này đến bit th kia, nhưng cũng chưa có điu kin đ kim tra, kết lun thc hư như thế nào” (bài “phng vn” ca Quc Thanh trên báo Tui tr ngày 25/6/2012); “Ai làm quan cũng mt lúc thôi, ch có ai làm quan sut đi. Làm sao khi v vưn còn gp nhau vui v” (trích “d tho” tiếp xúc c tri Qun 1, ngày 26/4/2013 do Quc Thanh biên son); “Tôi nói điu này vi tư cách cá nhân thôi: Ta hô khu hiu nhiu quá (!?) Còn câu "Mt b phn không nh" là mt câu hết sc đau đu. Nghe dư lun thì rt nhiu nhưng tìm thì không thy…” (trích “d tho” tiếp xúc c tri Qun 4, ngày 10/10/2013);...

Ngay c
trong nhng s kin ln ca đt nưc chng liên quan gì đến Ch tch nưc Trương Tn Sang nhưng Phm Đc Hi và b su báo Tui tr còn tranh cãi “ny la” vi nhau đ tìm cách lng ghép hình nh, phát biu ca ngài Ch tch nưc vào đ ly lòng, nnh Trương Tn Sang. Chng hn như vào các đt k nim Chiến tranh bo v biên gii phía Bc, báo Tui tr năm nào cũng trơ trn gán hình nh ngài Ch tch nưc vào các bài viết, phóng s liên quan, dù trong giai đon lch s hào hùng, đau thương ca dân tc này không có bt kỳ du n nào mang tên Trương Tn Sang c, ngay c cách cm súng có l Trương Tn Sang còn chưa biết, nói chi đến biết đánh gic (Bà con lưu ý : Năm 1979, khi toàn b đng bào và chiến sĩ c nưc đang hưng v cuc chiến v quc khc lit đang din ra c 02 đu biên gii Tây Nam và biên gii phía Bc thì ngài “Thành y viên d khuyết” Trương Tn Sang vn còn đang bn bu suy tư vi vic “nuôi con gì, trng cây gì” nông trưng Phm Văn Hai, Bình Chánh, TPHCM).

Cũng không ph
i phi lý khi Ch tch nưc ch nhc đến sân sau truyn thông ca mình là báo Tui tr mà không phi bt kỳ t báo nào khác khi thăm Thy Đin tháng 9/2013 khi phát ngôn trưc đông đo kiu bào: “Bài báo Tui Tr rt cm đng!” và ngài còn tn tâm hưng dn kiu bào “tìm trên mng” đ đc báo Tui tr.

Chủ tịch nưc Trương Tấn Sang và “nhất phẩm phu nhân” Mai Thị Hạnh trong chuyến thăm Thụy Điển (ảnh do Võ Văn Thành thực hiện khi còn độc quyền điếu đóm cho ngài Chủ tịch nước)

Mt điu đc gi d dàng kim chng qua anh bn Google khi đi chiếu kết qu tìm kiếm các bài viết báo Tui Tr v “t tr triu đình” đương chc ca Đng, Nhà nưc Vit Nam. Kết qu chng minh, ngài Ch tch nưc chuyên đánh võ mm, “nói nhiu làm ít” đưc báo Tui tr vinh danh nhiu nht v35% tng s bài viết v các v lãnh đo, trong khi đó Tng Bí thư Nguyn Phú Trng ch đư26% (ch yếu là bài viết vi ni dung bình thưng, hoc là ni dung “xu”), nhưng “thê thm” nht vn là Th tưng Nguyn Tn Dũng, hot đng nhiu là thế, bao nhiêu s kin xã hi, an ninh quc phòng, bao nhiêu ch đo hành pháp gn lin vi đi sng dân sinh nhưng báo Tui tr ch nhc đến chưa đ11% tng s bài viết v lãnh đo, mà phn ln li toàn bài có ý chơi đu Th Tưng.Đưc Trương Tấn Sang đỡ đầu, bảo kê nên tỷ lệ “PR” của báo Tuổi trẻ dành cho Chủ tịch nưc Trương Tấn Sang luôn là nhiều nhất, “đẹp” nhất, và sử dụng ngôn từ hoành tráng nhất. Điều đó dễ hiểu vì sao báo Tuổi trẻới thời TBT Phạm Đức Hải hết sức manh động trong suốt thời gian qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét