Loạn bằng cấp: Chánh án TATC Trương Hòa Bình: Tiến Sĩ hay Thạc Sĩ? (Trịnh Viên Phương)


Ông Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, gc Long An hin đang là Chánh án Tòa án ti cao (TATC) nhưng các thông tin v bng cp và chuyên môn ca ông thì trái ngược nhau, tin hu bt nht. Trên trang ca Quc hi thì nói ông Trương Hòa Bình có bng Tiến Sĩ Lut:
Nhưng trên trang ca TATC thì cho biết ông Trương Hòa Bình ch là là Thc sĩ lut:


Vì sao có s khác bit này? Chánh án TATC ch không phi là mt cán b công chc bình thường nên cn phi làm rõ chuyn này. Dù là công nhân viên làm lao đng ph thông thì bao gi cũng phi rõ ràng chuyn bng cp. Trong bn kê khai lý lch phn trình đ, chuyên môn, bng cp phi rõ ràng. Nhưng ti sao đường đường mt Chánh án TATC li có s khác nhau đây? Mt chánh án TATC, mt đi biu quc hi, mt y viên ban chp hành TW đng, mt thành viên ban ch đo ci cách tư pháp mà gian ln bng cp thì không th chp nhn được.

Nhưng đây là nhng thông tin có thc v ông Trương Hòa Bình. 

Ông Trương Hòa Bình trong phn lý lch ghi rõ có m là bà Nguyn Th Mt, mt người hot đng trong mng lưới đip báo do ông Lê Dun lãnh đo trc tiếp. Nhưng phn người cha thì b trng không ghi gì c. Thc ra cha ca ông Trương Hòa Bình là ông Trương Văn Ba. Cũng là gc Long An, mt Chính y viên trong quân đi. Nhưng sau năm 1975 ông Trương Văn Ba bt mãn chế đ đc tài nên b giam lõng trong bnh vin Thng Nht (bnh vin Vì Dân ca chế đ VNCH, bnh vin này hin nay là nơi cha tr cho cán b cao cp). Do vy nên phn lý lch v người cha ca ông Trương Hòa Bình b che du.

Ông Trương Hòa Bình tui tht không phi là sinh ngày 13.4.1955 như lý lch mà ln hơn vài tui. Hot đng trong nhóm bit đng thành b bi l sau đó vào bưng đi tp kết theo cha m. Cn nói rõ là sau khi sinh 2 ch em ông Trương Hòa Bình thì cha m đi hot đng đ hai ch em ca ông li cho người dì rut Long An nuôi dưỡng.

Sau năm 1975 thì gia đình ca ông Trương Hòa Bình được cp mt bit th Phú Nhun. M ông bà Nguyn Th Mt trước khi là đi biu quc hi tnh Long An thì làm Hi Ph n thành ph. Người ch ca ông Trương Hòa Bình làm bí thư Qun 3 nhưng sau đu đá ni b b rt chc, Trước khi v hưu thì làm Hi Ph n qun 3.

Trong thi gian người cha là ông Trương Văn Ba b giam lng trong bnh vin Thng Nht (Vì Dân) thì ông Trương Hòa Bình theo hc Khoa công trình Thy li Đi hc Bách khoa thành ph khóa 1977-1982.

Trong phn lý lch ca ông Trương Hòa Bình thì phn này là tht nht. Sau khi vào ngành an ninh ông được đ c đi hc b túc trường đi hc an ninh thì cũng ch là hình thc mà thôi.

Nhưng thc cht ca 5 năm Đi hc Bách khoa thành ph thì ông Trương Hòa Bình cũng không hc hành chuyên cn vì nhiu vic phi làm. Ông làm bí thư đoàn trường Đi hc Bách khoa nhưng là Bí thư chi b đng ca Khoa, cũng là mt tnh y viên ca Long An. Ông Bình đi hp nhiu hơn là đi hc nhưng các kỳ thi chuyên ngành và c thi tt nghip thì ông luôn được "đc cách" cho qua. Trong thơi gian theo hc Đi hc Bách khoa thành ph thì ông Trương Hòa Bình được cho là khá hòa nhã vi bn bè. Cui tun ông thường dn bn bè v nhà Phú Nhun. Nhiu người còn biết trong Ký Túc Xá ca Đi hc Bách khoa thì ông Bình đi ng luôn gi đu giừơng mt khu súng colt.

T khi chuyn qua ngành an ninh thì s nghip ca ông Trương Hòa Bình thăng tiến rt nhanh. Cn phi nhc li khi ông Bùi Quc Huy (băng nhóm Năm Cam) làm giám đc công an thành ph thì ông Trương Hòa Bình là Phó giám đc công an thành ph. Trước khi làm chánh án TATC thì giai đon 2001-2005 ông Trương Hòa Bình đã làm Vin trưởng Vin Kim sát thành ph. Giai đon này thì v án Năm Cam n ra.

Trước khi làm chánh án TATC thì ông Trương Hòa Bình là trung tướng ngành công an. Tin trên t Lao Đng :

Trung tướng Trương Hoà Bình được gii thiu làm Chánh án TAND Ti cao 

Th Ba, 24.7.2007 | 09:02 (GMT + 7) 

(LĐ) - Ông Trương Hoà Bình snh ngày 13.4.1955; trình đ: Tiến s; đi biu QH khoá XI, XII. Trung tướng Trương Hoà Bình hin là U viên Trung ương Đng, năm 2006 được b nhim làm Th trưởng B Công an. 

Trước đó ông Bình tng gi các chc v Phó giám đc Công an TP. H Chí Minh; Vin trưởng VKSND TP. H Chí Minh; Tng Cc phó Tng Cc xây dng lc lượng (B Công an).

Trung tướng Trương Hoà Bình trúng c ĐBQH khoá XII (Đoàn ĐB tnh Long An) vi t l 71,45% s phiếu thun. 


T mt Phó giám đc công an thành ph làm Vin trưởng VKS thành ph và ra Hà Ni làm Chánh án TATC không biết ông Bình đi hc Lut gi nào mà bng cp khi là Thc s khi thì được phù phép là Tiến s Lut?

Trước khi v vườn thì ông Trương Hòa Bình cũng nên nh li chuyn gì đã xy ra cho người cha Trương Văn Ba ti nghip ca mình. Ngay c m rut và người ch ca mình cũng b băng nhóm Lê Dun - Lê Đc Th trù dp. Nhưng trước mt ông Chánh án hãy tr li cho dư lun là bng cp ca ông là Tiến s hay Thc s Lut nhé.!

Biên Hòa, Đng Nai

Trnh Viên Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét