Cần cảnh giác với âm mưu lợi dụng tình hình Biển Đông để kiếm chác của báo Tuổi Trẻ

Bạn đọc được biết, mỗi khi có bất kỳ sự kiện gì mà cả nước quan tâm, thu hút sự chú ý của dư luận, báo Tuổi trẻ hầu như ngay lập tức tạo ra các chương trình, sự kiện với mưu đồ kiếm chác từ độc giả với những ngôn từ mĩ miều như “chung tay”, “chung sức”…


Và lần này cũng vậy, trong khi cả nước đang sôi sục ý chí căm thù quân xâm lược Trung Quốc, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức cá nhân đã đến tận nơi để ủng hộ cho tiền tuyến, thì Người Trong Cuộc nghe nói Tổng thư ký Xuân Trung đang ngồi ở nhà, nghe lời Đức Hải để sáng tác ra chương trình quyên góp hòng kiếm chác. Dự đoán là thế nào trong 1,2 ngày tới, trên trang nhất báo Tuổi trẻ cũng giật tít rất kêu kiểu như: “Chung sức giữ vững chủ quyền Biển Đông”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” hoặc đại ý như thế.

“Ngn la Tui tr” được thế h Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng thi lên nay đã tt ngm dưới thi Phm Đc Hi, báo Tui tr ch còn li mùi tu sc, bài bc, đàn ca sáo nh ngp tràn tòa son.
Tt nhiên, vi nhng chiêu trò đã b Người Trong Cuc vch mt, Xuân Trung s không đ mc li sai lm, s không đ lòi đuôi cáo, nghe đâu Phó TBT Vũ Văn Bình, người duy nht ca báo Tui tr còn sót li chút uy tín, đang ch ngày v hưu s b lôi ra làm “đi din”. Li hiu triu doanh nghip, bn đc đóng góp ca Tui tr chc chn cũng được lng ghép nhng hành đng trên mt báo và phía sau mt báo. Nghe Đc Hi bo: “Kỳ này, đng nói trc tiếp vào chuyn quyên góp, mà hãy m ch đ ‘Hiến kế gi vng ch quyn bin Đông’ lên mt báo trước ri gi quyên góp sau, nh ly, nh ly!”. Ngoài ra, thế nào cũng có vài li cam kết, nào là “không phi báo Tui tr đưa ra vic này mà chính bn đc yêu cu phi làm chương trình quyên góp”, nào là “chúng tôi cam kết s s dng đúng mc đích s tin quyên góp” và chưng ra s tài khon ngân hàng ca báo Tui tr và đi din tiếp bn đc có l vn là Phan Văn Đc mà đc gi đã quá quen thuc vi hình nh ăn chơi đàn điếm, gom tin bn đc đ làm giàu cho bn thân và b su Đc Hi, Hu Phong, Xuân Trung...

Trưởng ban Công tác Xã hi Phan Đc (ngi gia) - k luôn t xưng là “đi gia” mà qu tht, vi lượng tin tn quyên được t các doanh nghip, đc gi nh d thì không “đi gia” mi l!

Phía sau cnh “khóc mướn” ca báo Tui tr: Trưởng ban Công tác Xã hi Phan Văn Đc, cô ca sĩ và bà m già bán vé s

Người Trong Cuc kêu gi doanh nghip, đc gi hãy s dng s tin ca mình đúng mc đích đ góp phn bo v ch quyn, là hu phương vng mnh cho các chiến sĩ Hi Quân và lc lượng chc năng cũng như các ngư dân nơi đu sóng, ngn gió, ngày đêm đi đu vi k thù xâm lược. Nếu da vào báo chí hãy tìm đến báo Thanh Niên, ging như mi đây doanh nghip Hu Thnh đã ng h 300 triu đng cho lc lượng cnh sát bin và kim ngư Vit Nam vi mt câu nói đy tinh thn yêu nước: “Vic tôi ng h lc lượng cnh sát bin và kim ngư Vit Nam ch đơn gin là tm lòng và trách nhim ca mt công dân đi vi T quc”.


Tìm đến báo Thanh Niên, mi đóng góp ca doanh nghip, đc gi s được công khai, minh bch tc thi

Mt ln na, doanh nghip và đc gi hãy cnh giác vi hành vi bn thu, đê tin ca báo Tui Tr vi chiêu trò mi: Li dng lòng yêu nước ca nhân dân đ kiếm chác!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét