Đi tìm trách nhiệm cá nhân trong vụ án Rusalka (Nguyên Tấn)

Dù Nguyễn Đức Chi đã hết hạn án tù, nhưng trách nhiệm cá nhân của các "ông lớn" liên quan đến vụ việc là Nguyễn Hòa Bình, Lê Thế Tiệm vẫn chưa được làm rõ!

V án Rusalka đã đi qua được 05 năm, đi tượng chính là Nguyn Đc Chi đã chp hành xong án pht tù, nhưng hu qu ca nó đ li vn còn rt nng n. Các công trình, tài sn mà Công ty Đu tư và Phát trin du lch Rus-Invest-Tur (RIT)  đã đu tư vào d án, theo kết qu đnh giá ca B Tài chính vào năm 2006,


tr giá hơn 131 t đng (tương đương khong 8 triu đô la M theo thi giá) hin trong tình trng xung cp trm trng. D án khu ngh dưỡng 5 sao này hin đang là bãi đt tiêu điu, c di mc tràn lan. Khong 60 t đng tin ca nhà thu b ra thi công công trình cũng đang “mc kt” trong d án. Hơn 500 nhân s gm nhân viên, công nhân ca RIT và ca nhà thu b mt vic làm. Điu đáng nói quyết đnh kê biên tài sn RIT ca cơ quan điu tra sau 05 năm mi được hy b cho dù nó không liên quan gì đến ti danh và v án. Nhng thông tin v vic Nguyn Đc Chi hi l 700.000 USD cho các quan chc đ có được d án do chính lãnh đo Cc C15 đưa ra trong cuc hp báo ngày 11/5/2005 đến nay không có cơ s nào khng đnh là có tht. Vy căn nguyên ca v án và trách nhim cá nhân trong ch đo điu tra, đưa ra thông tin không chính xác là thế nào?

Thi đim năm 2005, có rt nhiu người Vit Nam Nga và Đông Âu v nước đu tư, làm ăn. Nguyn Đc Chi là mt trong s nhng người. Bng s thông minh, kinh nghim nhiu năm trên thương trường, Nguyn Đc Chi nhanh chóng thiết lp được khá nhiu quan h t Trung ương đến đa phương và đã có được d án Khánh Hòa.Nhưng Nguyn Đc Chi đã “chết” khi không “tôn trng”, không thiết lp quan h, không “chăm sóc” đến 02 nhân vt được coi rt có thế lc thi đim đó là ông Lê Thế Tim, Th trưởng B Công an, ph trách cnh sát và ông Nguyn Hòa Bình, Phó Tng cc trưởng Tng cc Cnh sát ph trách ch đo điu tra ti phm kinh tế và chc v

Nguyễn Hòa Bình, Lê Thế Tiệm - Hai con sâu trong ngành công an

Theo mt s bn bè thân thiết vi Nguyn Đc Chi k li, thì Chi đã gp 02 v này trong mt s cuc ăn ung, nhưng không mn mà giao tiếp, không th hin thái đ “phc v” và nht là không có phong bì. Nhiu ln Nguyn Đc Chi đã nhn được nhng tín hiu mang tính rung da ca Nguyn Hòa Bình, nhưng vn pht l, b qua, cho dù nhiu anh em, bn bè khuyên rng nên biết điu mt chút, gi mi anh vài chc nghìn đô hoc cho góp vn khng công ty đ ly ch đi li, to quan h, có thế chng lưng cơ quan bo v pháp lut, nht là môi trường làm ăn Vit Nam còn đang nhm nhom. Có l Nguyn Đc Chi t tin vào mi quan h ca mình nên b qua li khuyên ca bn bè, không đ ý đến li rung da ca ông Nguyn Hòa Bình và Chi đã phi tr giá v điu đó.

Cp bài trùng Lê Thế Tim và Nguyn Hòa Bình đã tp trung “đánh” Nguyn Đc Chi, khi t v ti la đo nhm có c phong ta toàn b tài sn đ Chi không ch b vướng vào lao lý mà còn mt trng toàn b tài sn; đng thi liên tc đưa thông tin ra báo chí mt cách trái nguyên tc bo mt ca ngành công an nhm s dng sc mnh dư lun “giết chết” Nguyn Đc Chi. Vic đưa tin không có tht mt cách rùm beng là Chi đã hi l 700000 USD cho các quan chc đ có được d án nhm “đánh” các quan h ca Chi đ răn đe các doanh nghip khác là dù có quan h vi ai mà b qua Lê Thế Tim, Nguyn Hòa Bình thì s b tr giá đt như Chi và c nhng quan h đó cũng không thoát, không là gì đi vi Tim, Bình.

V án Rusalka đã qua đi. S tht đã tr v vi đúng nghĩa ca nó. Đã đến lúc cn phi làm rõ trách nhim cá nhân ca ông Lê Thế Tim, Nguyn Hòa Bình trong vic khi t v án vì đng cơ cá nhân, gây tht thoát hàng trăm t đng, mt d án ln b b hoang, kéo theo hàng lot các vn đ xã hi khác cho đến nay vn chưa th gii quyết được. Các ông Lê Thế Tim, Nguyn Hòa Bình phi chu trách nhim v vic uy tín, danh d, nhân phm ca nhng người (mt s quan chc tnh Khánh Hòa, B Kế hoch Đu tư) b các ông này bôi nh qua vic đưa tin không có tht cho báo chí

Thế lc ông Lê Thế Tim, Nguyn Hòa Bình có thế còn rt mnh, nhưng qua v án Rusalka cho thy, bàn tay không che được mt tri, dù mun, nhưng mt phn s tht đã được tr tên, mt phn công lý đã được thc thi. Do vy, chúng ta không th s hãi lâu hơn được na. Đã đến lúc đòi phi làm rõ trách nhim cá nhân và x lý nhng sai phm mà ông Lê Thế Tim, Nguyn Hòa Bình đã gây ra trong v án Rusalka. Không th làm mt vic sai trái tày đình mà li phi tay mt cách d dàng như vy./.

Khánh Hòa

Nhà báo Nguyên Tn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét