Không ai lại “bình bầu” để bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ (Người Trong Cuộc)

Phạm Đức Hải đang toan tính những gì phía sau sự bóng bẩy, trí thức?

Theo thông báo ni b ca văn phòng báo Tui Tr, ngày mai (6/3/2014) s tiến hành hp hi ngh công nhân viên chc kèm theo đó là b phiếu b nhim v vic Tng Biên tp. Điu đáng ngc nhiên, theo đúng lch trình thì phi đến cui năm 2014 mi tiến hành b phiếu tái nhim hoc b nhim lãnh đo cp cao ca t báo “ni tiếng và tai tiếng” này. Đáng ngc nhiên hơn, vic bu Tng Biên tp ch có duy nht mt ng viên hin đang nm chc Tng biên tp là ông Phm Đc Hi. S tht phía sau màn “trình din” này là gì?

Ngược thi gian hơn 5 năm v trước, cui năm 2008, sau khi hàng lot phóng viên Tui Tr, Thanh Niên b nhúng chàm vì v án PMU18, Tng Biên tp khi y là anh Lê Hoàng đã phi chu trách nhim và b Thành đoàn TpHCM phế trut khi chc Tng Biên tp, dù trước đó Lê Hoàng đã có hàng lot các phát kiến đ đưa báo Tui Tr t con s “0” tr thành mt t báo có lượng phát hành hàng đu ti Vit Nam (xp x 500,000 bn/ngày, hin nay ch còn hơn 300.000 bn/ngày), có th k qua vài chiến dch truyn thông mang du n Lê Hoàng như: “Nht ký Đng Thùy Trâm”, “Mãi mãi tui hai mươi”, “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa du ni đau da cam”, “Hãy chào c vào sáng th hai”, “Ước mơ ca Thúy”, lot bài điu điu tra v đin kế đin t, … và cũng chính anh Lê Hoàng là người cho ra đi Nhà in Tui tr, Cao c Tui Tr và đc bit là Tui Tr Online, đưa báo Tui Tr lên mt tm cao mi. Thế nhưng, anh vn buc phi ra đi, bàn giao quyn điu hành t báo cho cp phó.
Đến tháng 3/2009, ni b báo Tui Tr vn còn đang ‘ht hng” vì s ra đi ca anh Lê Hoàng thì tiếp tc rơi vào cơn đa chn khi nghe quyết đnh ca Ban Thường v Thành đoàn đưa ông Phm Đc Hi, lúc đy đang là Phó Ban tuyên giao Thành y, không biết viết mt bài văn cho ra hn và chưa tng làm báo ngày nào, gi mt chc danh duy nht có liên quan đến “báo” là Phó Tng Biên tp Trang tin đin t Đng b Thành ph (nhưng ch yếu là đng tên cho có). Thi đim y, nhiu người đã r tai nhau v s bt thường này, nhưng các phóng viên “am hiu s tình” đu biết rõ, vic Phm Đc Hi v trên lý thuyết là đ cng c t báo đang trên đà “xung dc” v mt tư tưởng, thc cht, có lnh ca đng chí Thường trc Ban Bí thư, Nguyên Bí thư Thành y Thành ph Trương Tn Sang ép Thành y, Thành đoàn phi b nhim bt buc không cn bình bu. Bit danh “Người bng dưng tr thành Tng biên tp” được gii phóng viên gn vi Phm Đc Hi t ngày đó. Ngay sau khi v tiếp qun báo Tui Tr, dưới s tác đng ca “ngài” Thường trc Ban Bí thư, s nghip ca Đc Hi li tiếp tc “thăng hoa”, tháng 9/2009, Hi được “tn phong” Thành y viên.

Phạm Đức Hải trong một chuyến công cán

Phạm Đức Hải trong một chuyến công cán

V quá trình s nghip ca Phm Đc Hi t thi còn èo ut ph trách công tác Đi huyn Nhà Bè t năm 1983, “leo” mãi hơn chc năm, đến năm 1995 mi được làm “cán b chuyên trách Thành đoàn” và vn ch “đc trách” công tác Thiếu nhi Thành ph. Mãi đến năm 1996, khi y đng chí Trương Tn Sang được Tâm Tân To chy cho vào B Chính tr, Bí Thư Thành y Thành ph, bt đu to vây cánh, xây dng quyn lc cho mình. Sau khi rà soát hàng lot các “cán b ngun” ca Thành ph, ngài Bí thư Thành y đc bit chú ý đến Phm Đc Hi vi v b ngoài cũng gn ging mình (nhưng mt mũi thì trơn láng hơn), nhìn cũng trí thc, phong nhã và đc bit là có tham vng và tâm đa đy toan tính. Sau khi kết np được “cán b ngun”, ngay lp tc, tháng 10/1996, Phm Đc Hi được ông “gii thiu” làm Phó Bí thư Thành đoàn, s nghip hanh thông, đến tháng 8/1999, Đc Hi tiếp tc được “tn phong” lên chc Phó Bí thư Thường trc Thành đoàn, tht không may cho Hi, giai đon y ngài Bí thư Thành y Trương Tn Sang b vướng vào v án “5 Cam” (cũng nh có Tâm Tân To “chy thuc” mà ông ch b kim đim cnh cáo và vn đường hoàng làm Trưởng Ban Kinh tế TW t năm 2000). Giai đon này thiếu người “đ đu” nên Phm Đc Hi b vut mt Bí thư Thành Đoàn và b đy v Qun y Qun 5 mãi đến cui năm 2005, khi đng chí Trương Tn Sang đã “chc sut” Thường trc Ban Bí thư, Phm Đc Hi mi được kéo li v “căn c Thành y” vi chc danh Phó Ban Tuyên giáo Thành y và sau đó như mi người đã biết, Phm Đc Hi đã được ngài Thường trc Ban Bí thư đt vào ghế Tng Biên tp tháng 3/2009, ngay sau đó, tháng 9/2009 tr thành Thành y viên.

Ngoài Nguyễn Công Khế (Báo Thanh Niên), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biến báo Tuổi Trẻ dưới thời Đức Hải thành công cụ chính trị phục vụ tham vọng quyền lực cá nhân

Sau khi “bng dưng tr thành Tng Biên tp”, Phm Đc Hi đã biến t báo tng có lượng phát hành ln nht c nước “bng dưng xung dc” khi tr thành tay sai đúng nghĩa cho các toan tính, mưu đ chính tr ca đng chí Thường trc Ban Bí thư. Vi v ngoài hin lành, trí thc, bên ngoài Đc Hi gi b vâng li Thành y nhưng thc cht ngoài lnh ca Trương Tn Sang, Đc Hi không tôn trng bt c ai, ngược li, Hi luôn tìm nhng sơ h ca Thành y đ qua mt, tâng công vi ngài Thường trc Ban Bí thư và Ch tch nước Trương tn Sang. Ngay c các lnh ca Ban Tuyên giáo TW Đc Hi cũng xem như không có kí lô gì vi nhng lý do rt ngo ngh như “Ch đo ca Ban Tuyên giáo không rõ ràng!”, “Ch đo quá mun, không th thc hin!”,… và thế là Thành y, Ban Tuyên giáo TW cũng đành mui mt b qua khi có cú đin can thip t Nguyn Văn Tho, Tr lý Ch tch nước Trương Tn Sang. Được biết Thành y cũng không chu ngi yên, t lâu đã cài “tay trong” vào ni b t báo này đ nghe ngóng đng tĩnh, nh thế mà đã kp thi “ngăn chn” mt s hành vi (chết người) ca Phm Đc Hi (s đ cp trong mt bài viết khác).

Các th
đon được Hi thường xuyên ch đo cp dưới thc hin là truy tìm sơ h, viết, nâng cao quan đim đánh thng vào cơ quan chuyên chính ca Đng Cng sn Vit Nam, kích đng dư lun, h uy tín Đng, Chính ph bng cách dùng t, các bài viết so sánh, ám ch, chiêu trò đưa bài lên câu view, to dư lun ri rút xung,… Đ che đy mưu đ, Đc Hi đã to s “khách quan”, “uy tín” và đ đánh bóng cá nhân bng chương trình mang tính mang tính “phong trào” như: “Hành trình Ngn la Tui Tr”, “Tháng 3 biên gii”, “Olympic Mác – Lê Nin – Tm nhìn xuyên thế k”,… vic quyên tin các t chc, cá nhân theo phương châm “ca người, phúc ta” được Hi đo din khá thành công qua các chương trình “Chung tay thp sáng nhà giàn DK1”; “Góp đá xây Trường Sa”,…. mà bên trong đó còn n cha nhiu khut tt tôi s bóc d trong các bài viết tiếp theo…

Phạm Đức Hải và chiêu trò “của người, phúc ta”

Bên trong tòa son không khí làm vic hin nay vô cùng m đm, nhiu s v bê bi tham nhũng, quy ri tình dc, tng tin doanh nghip,… b Đc Hi, Tăng Hu Phong, Lê Xuân Trung c tình bưng bít khiến nhiu phóng viên bt bình, uy tín ca Đc Hi, Tăng Hu Phong và b su ngày mt gim sút, có th nói đến thi đim hin nay, nhc đến báo Tui Tr, ai cũng nói ch nh đến thế h TBT Kim Hnh, Lê Văn Nuôi và Lê Hoàng, không ai nhc đến Phm Đc Hi c. Cái gi là “du n Phm Đc Hi” được mt phóng viên kỳ cu trong làng báo cho là: “du quan đim kín ti mc không ai biết là quan đim gì là cách mà Đc Hi to du n, du còn hơn mèo du …”, so sánh gia Phm Đc Hi vi Lê Hoàng là mt s xúc phm v bn lĩnh và đng cp đi vi anh Lê Hoàng.

Vi
c b phiếu tái b nhim, b nhim các chc danh cao cp ca báo Tui Tr d đnh đến cui năm 2014 mi t chc, nhưng trước tình hình này, Ch tch nước Trương Tn Sang đã buc anh Ba Đua (Nguyn Văn Đua, Phó bí thư Thành y) dùng uy tín cá nhân ca mình đ ép Thành Đoàn gi chân Đc Hi ti v, không ngc nhiên khi phiếu bình bu chc Tng Biên tp ngày mai (6/3/2014) ch có mi tên ng viên Phm Đc Hi và thành phn trong “cuc hp trù b” trước cuc b phiếu bình bu ch có các nhân vt thân tín vi Hi.

Con đ
ường nào dành cho Báo Tui Tr khi Đc Hi tiếp tc ti v?

Ng
ười Trong Cuc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét