Thư gửi Bạn đọc cái báo Tuổi trẻ

Là người trong cuc, hiu rõ nhng mt trái ca báo Tui tr trong nhiu năm, nhưng đc bit là sau khi anh Lê Hoàng ri khi ghế Tng biên tp (2008) cho đến nay, báo Tui tr đã b biến cht, không còn khách quan, không còn công tâm và gn như đã hoàn toàn mt đi tính chính trc vn là điu cn phi có ca bt c mt t báo nào. Là cơ quan truyn thông đi chúng, không ch đi din cho tiếng nói ca Thành đoàn Tp.HCM mà còn là đi din cho các tng lp nhân dân, đc bit là tng lp trí thc, được nhng lãnh đo tin nhim to cho mt uy tín đc bit đi vi bn đc c nước, báo Tui tr đúng ra càng cn phi có nhng yếu t quan trng y. Nhưng không! Báo Tui tr ngày càng bc mùi nng!

Là người trong cuc, hiu rõ các doanh nghip đã b bt nt, hăm da, phi đóng “hi chết”, đóng tin “bo kê” hàng tháng, hàng năm như thế nào đ đi ly cái tiếng là được “đng hành” cùng báo Tui tr trong các chương trình xã hi, t thin,… Mt s doanh nghip đang trong tình thế khó khăn, không đáp ng được li “kêu gi qung cáo, t thin” ca báo Tui tr, y như rng thế nào cũng được “vinh d” phơi mình trên mt báo, có khi đi thành hn mt “series” phóng s, nh hưởng nng n đến vic kinh doanh, thm chí có doanh nghip lâm vào tình trng phá sn mà không th m ming, không biết kêu ai.

Là ng
ười trong cuc, hết sc đau lòng vì s xung cp quá nhanh ca báo Tui tr! Vì đng tin mà t lãnh đo đến hàng lot phóng viên go ci ca báo Tui tr đã b tha hóa, biến mình thành mt by sâu làm đ mi trò h cp. Như thế nào đã hết, đáng bun hơn na khi báo Tui tr đã bán mình cho qu khi cam tâm tình nguyn làm công c đc lc cho mt s quan chc “trên cao” đánh bóng tên tui, bôi nh, ch trích đi th chính tr nhm tha mãn tham vng quyn lc cá nhân.  

Không khí mùi TI
N và THAM VNG QUYN LC CHÍNH TR CÁ NHÂN đã tr thành mt đám mây đen ô uế che ph khp t tr s 60A đến tng văn phòng đi din ca báo Tui tr t bc chí nam. Báo Tui tr đã tr thành “đim đến” cho các doanh nghip làm ăn bt chính dùng báo Tui tr đ “đánh”, tiêu dit đi th; các “chính tr gia” nhiu tham vng mun leo cao, ln sâu tìm đến đ nh cy, to quan h. Lãnh đo, ban biên tp báo tui tr đã đi sai đường! nhng nhà báo tâm huyết không còn ch đng trong tòa son!

Vì th
ế, nhng người trong cuc có li kêu gi nhng cán b công nhân viên, phóng viên, nhà báo đã và đang công tác ti báo tui tr; nhng cá nhân, t chc, doanh nghip b báo tui tr ba đt, vu khng, bt đóng hi chết, đóng tin bo kê; … hãy gi comment, gi thư cho chúng tôi đ vch mt nhng con sâu đi lt người trong báo tui tr, và c nhng thông tin ca nhng “con sâu chúa” du mt phía sau, nhng người lũng đon báo tui tr, nhng người có ti đã làm biến cht báo tui tr, đã phn bi lòng tin ca bn đc, ca nhân dân vn c tin vào báo tui tr. Tt c hãy gi thư cho chúng tôi. Quý v c mnh dn tin tưởng đ chúng tôi giúp đưa thông tin ra công lun, c minh bch mi th và hãy đ nhng người có lương tri đánh giá đúng sai, đ nhân dân nhn xét mi nh và đ loi bt nhng con sâu, đc bit là nhng con “sâu chúa” đi lt người đang điu khin phía sau, nhng con sâu tưởng mình là người, nhng con sâu ln tiếng gi người là sâu.

Đ
c gi có tư liu, thông tin v nhng hành vi ô uế, tiu nhân nham him ca nhng cái tên được lit kê, đng ngn ngi, hãy gi đến hp thư:
nhungnguoitrongcuoc@gmail.com. Mi ngun tin ca bn đc gi đến đu được bo v. Nhưng đ chc chn hơn, xin kèm thêm mt s khuyến ngh vi bn đc khi gi thư:

-    Hãy dùng GMAIL, d
ch v này s không lưu thông tin ca bn như đa ch IP.
-   Hãy s
dng các công c n danh như UltraSurf, Tor, Freegate,… đ đm bo hoàn toàn n danh trên internet.
Trân trng
Người Trong Cuc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét